Sesanti (Kanggo Afiq)

3 10 2007

 Angsluping baswara anggawa duka

Tumlusup ing ati tanpa kena diwaleri

Sansaya wengi

Nglenggana sansaya ndadi

Sepi

Sepining diri

 

Duh, wong bagus

Ngertiya nglenggananing jiwa

Kelangan rasa mecaki dina-dina

Tanpa ngerti,

Ngendi teba ngendi wewangenan

ngc3147c.jpg

Aku isih kelingan

Nalikane ing plataran

Nyawang rembulan bebarengan

Nitiki wengi ngitungi lumintang

Sumebyar padhang ing lelangitan

 

Aku ngerti

Aku uga mung tansah nglakoni

Garising pepesthen kang wus dumadi

Amung siji tan dadi sesanti

Ugeming janji dak anti-anti

(lan sliramu mesthi ngerti, ora gelem ngerti)

Dudu nggresula dudu donga

Aku amung kepingin ngerti:

Kowe saiki ana ngendi?

 

Pucuking wengi, karangmalang, 2 Agustus 2007

 

 

 

 

 

 

 

Iklan